Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

24.9.2010
*

SUOMEN SALAOJAKESKUS Oy:stä MAVEPLAN Oy

Suomen Salaojakeskus Oy:n nimen muutos on rekisteröity kaupparekisterissä 03.08.2010. Yhtiön uusi nimi ko. päivästä alkaen on MAVEPLAN OY.

Yhtiön sinänsä perinteikkään nimen muuttamistarpeen on aiheuttanut toiminnan suuntautuminen kuivatussuunnittelutoiminnan lisäksi vahvoille infra- ja ympäristösektorin sekä rakennussuunnittelun osa-alueille. Yhtiöstä on vuosien myötä kehittynyt monialaosaaja, jonka liikevaihto muodostuu nykyisellään pääosin muusta kuin salaojitussuunnittelusta.

Uusi nimi soveltuu paremmin yhtiön nykyiseen laaja-alaiseen toimintaan, eikä profiloi yhtiötä vain tietyn toiminnan harjoittajaksi. Se myös mahdollistaa yhtiön toimintojen edelleen kehittämisen tulevaisuudessa.
Toiminta jatkuu Suomen Salaojakeskus Oy:n ja sitä edeltäneiden organisaatioiden perinteitä noudattaen, mutta myös uusia tuulia tuoden. Pyrkimyksenä on tarjota jatkossa nykyisille ja uusille asiakkaille entistäkin laajempi palvelutarjooma ja laadukkaampi palvelu kilpailukykyiseen hintaan.

Uuden nimen käyttöönotto kertoo osaltaan yhtiön halusta muuttua ja pysyä harjoittamillaan toimialoilla parhaiden toimijoiden eturintamassa.

Yhtiön henkilöstö ja toimipaikat jatkavat ennallaan. Yhtiön yritystunnus säilyy luonnollisesti myös ennallaan (1680024-8).

Yhtiön logo sekä netti- ja sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan kunnes uudet saadaan työstettyä valmiiksi. Yhtiön sähköisten osoitteiden myöhemmin muuttuessa entiset osoitteet toimivat rajoitetun siirtymäajan, jotta yhteydenpito asiakkaisiin toimii kitkatta.

Yhtiön nimen muuttumisen vuoksi tulemme alkusyksystä järjestämään laajan mainoskampanjan.

Mika Mikkola
Toimitusjohtaja
Maveplan Oy
gsm 0400 572412

  Etusivulle