Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

24.9.2010
*

Uusi Paikkatietoikkuna näyttää kartat päällekkäin

04 KESÄKUU 2010

Kansallinen paikkatietoportaali www.paikkatietoikkuna.fi on avattu. Palvelussa monet tiedontuottajat tarjoavat erilaisia karttojaan yhteiseen käyttöön.

Paikkatietoikkunassa käyttäjä pääsee selailemaan kymmeniä eri organisaatioiden tuottamia karttatasoja eri teemoista, kuten maastosta, maaperästä ja maankäytöstä sekä liikenneverkostosta. Käyttöä helpottaa osoite- ja paikannimihaku.

Karttatasoja ja ilmakuvia voi katsella päällekkäin, koska niiden läpinäkyvyyttä voi säätää palvelussa. Käyttäjä voi katsella päällekkäin esimerkiksi muinaismuistoja ja maastokarttaa tai ilmakuvia ja maaperäkarttaa taikka merikarttaa ja maastokarttaa toisiaan täydentäen.

Palvelussa käyttäjä voi räätälöidä oman kartan, johon voi tallentaa linkin itselleen tai lähettää sen kaverille.
Kartta-aineistoja palvelussa tarjoavat aluksi Geodeettinen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Liikennevirasto, Logica, Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Museovirasto, Varsinais-Suomen liitto sekä Espoon, Jyväskylän ja Turun kaupungit.

Eri kartta-aineistot haetaan palveluun suoraan tiedontuottajien omista järjestelmistä, jolloin tarjolla oleva tieto on mahdollisimman ajantasaista.

Lähivuosina palveluun on luvassa lisää karttatietoa eri aihepiireistä.

Paikkatietoikkunasta ja sen kehittämisestä vastaa Maanmittauslaitos yhteistyössä usean muun paikkatiedon tarjoajan kanssa. Vuoden kestäneen pilotointivaiheen jälkeen palvelu löytyy nyt kaikille avoimena.

Paikkatietoikkuna on kansallinen portaali, joka esittelee suomalaisessa yhteiskunnassa tuotettavaa ja hyödynnettävää digitaalista kartta- ja rekisteritietoa. Paikkatieto kuvaa sekä luonnon että rakennetun ympäristön kohteita, joiden sijainti tunnetaan. Perinteisesti paikkatieto esitetään karttoina.

Lisätietoja Logicassa:
Seppo Ekholm
seppo.ekholm(at)logica.com
puh. 0400 550 400

  Etusivulle