Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

24.9.2010
*

Ministeri Lehtomäki esittää useita toimia haja-asutusalueiden jätevesiongelmien ratkaisuun

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki esittää useiden toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla voidaan ratkaista haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanossa ilmenneitä ongelmia. Nyt suunnitellut toimet perustuvat ministeri Lehtomäen kutsuman selvitysmies Lauri Tarastin antamiin suosituksiin haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanon selkiyttämiseksi sekä käytännön kokemuksiin, joita on kertynyt vuonna 2003 annetun asetuksen toimeenpanosta.

Lakimuutos vapauttaisi yli 68-vuotiaat asetuksen vaatimuksista

Haja-asutusalueiden jätevesikysymystä koskee ympäristönsuojelulain muutos, jota valtioneuvosto käsittelee ylihuomenna torstaina. Ministeri Lehtomäki esittää muutosta, jolla vapautettaisiin suoraan lain nojalla lain voimaan tullessa 68 vuotta täyttäneet vakinaiset asukkaat ja kiinteistön haltijat vaatimuksista käsitellä kiinteistön jätevedet.

Lisäksi tarkennettaisiin, missä tilanteessa kunnalta voi hakea viiden vuoden mittaista vapautusta asetuksen vaatimusten noudattamisesta. Tällaisia erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevia kiinteistönomistajia voisivat olla esimerkiksi vähätuloiset, työttömät ja pitkäaikaissairaat. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2011.

Asetuksen siirtymäaikaan kahden vuoden pidennys

Ministeri Lehtomäki esittää pidennystä haja-asutusalueiden jätevesiä koskevan asetuksen siirtymäaikaan kahdella vuodella, 31.12.2015 saakka. Nykyisellään siirtymäaika päättyy 31.12.2013. Asetusmuutos tehdään lokakuun aikana.

”Tämän lisäksi on muistettava, että kiinteistön haltija voi myöhentää vaadittuja parantamistoimia neljällä vuodella tekemällä kuntaan perustellun ilmoituksen. Tällöin asetuksen toimeenpanokauden pituudeksi tulee kaikkiaan 16 vuotta, kun tuleva asetusmuutos huomioidaan. Tämä on riittävän pitkä aika pystyä tekemään tarvittava investointi”, ministeri Lehtomäki painottaa.

Ministeri Lehtomäki korostaa, että asetuksen perustavoite parantaa haja-asutuksen jätevesien käsittelyä on yhä kohdallaan. ”Asetuksen toimeenpanossa on kuitenkin ollut selkeitä ongelmia, joihin tarvitaan käytännönläheisiä ratkaisuja.”

Myös neuvontaan panostetaan. Hallituksen osoittamalla yhteensä kahdella miljoonalla eurolla luodaan yhtenäinen neuvontajärjestelmä haja-asutusalueiden kiinteistönomistajien tueksi. Käytännössä neuvonnan hoitavat erilaiset järjestöt ja yhteisöt, jotka saavat ympäristöministeriöltä valtionapua. Järjestöjen koulutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus. Neuvonta käynnistetään kolmella pilottialueella, jotka ympäristöministeriö valitsee lähiaikoina.

”Kahden vuoden pidennys siirtymäajalle takaa, että ehdimme saada neuvontajärjestelmän pyörimään täydellä teholla. Näin pystymme palvelemaan kiinteistönomistajia eri puolilla maata puolueettomasti, yhtenäisesti ja tasapuolisesti”, ministeri Lehtomäki painottaa.

Ympäristöministeriön lähiaikojen toimiin kuuluu myös kuntien ohjeistaminen. Kunnat saavat ministeriöstä kirjeen, jossa ohjeistetaan kuntia pääsemään yli toimeenpanon pahimmista pullonkauloista.

Vesistön kuormituksen vähentäminen on välttämätöntä

Ympäristöministeri Lehtomäki korostaa, että on välttämätöntä, ettei vesienhoidon tasosta tingitä. ”On harhaanjohtavaa kuvitella, että jätevesien käsittelyvaatimukset koskevat vain maaseudun asukkaita. Myös taajamissa on vuosien saatossa panostettu jätevesien käsittelyyn. Kaikki suomalaiset osallistuvat jätevesitalkoisiin.”

”Jätevesiratkaisut vaikuttavat suoraan lähiympäristöön ja vesistöjen tilaan. On erittäin tärkeää, että jätevesien käsittelyn parantamisessa edetään. Haja-asutuksen jätevesiasetus itsessään on perusteltu, eikä sen tavoitetilasta ole syytä tinkiä. Järkevillä ratkaisuilla saadaan tulos, joka on sekä ympäristösuojelun että kiinteistönomistajan kannalta hyvä.”

Lisätietoja:
Erityisavustaja Hanna Ekman, ympäristöministeriö, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Tiedottaja Katja Huumo, ympäristöministeriö,
puh. 050 567 5381,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  Etusivulle