Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

24.9.2010
*

Vedenhankinnan parantamishankkeilla positiivisia sosiaalisia vaikutuksia

Tiedote,15.9.2010, Keski-Suomen ELY

Keski-Suomen ympäristökeskuksessa (nykyisin Keski-Suomen ELY-keskus) syntyi muutama vuosi sitten idea arvioida pohjavesiselvityksien vaikutuksia maakunnassa. Työtä lähti toteuttamaan Jyväskylän yliopiston opiskelija Nina Blom pro gradu -tutkielmassaan, joka on nyt valmistunut.

Tutkielman mukaan Keski-Suomen haja-asutusalueilla toteutetuilla vedenhankinnan parantamishankkeilla on ollut positiivisia sosiaalisia vaikutuksia hankkeiden kohteina olleisiin kyläkuntiin. Vedenhankinnan uudelleenjärjestelyt ovat vaikuttaneet asukkaiden yleiseen asumisviihtyvyyteen ja hyvinvointiin kyläkunnissa.

Keskitetyistä vesijohtoverkoista saatavan talousveden on koettu vaikuttaneen paikkakuntien imagoon positiivisesti. Vaikutusten uskotaan ulottuvan myös maatalousyrittäjyyden toimintaedellytyksiin paikkakunnilla.

Tutkitut vedenhankinnan parantamishankkeet olivat 1990-luvulla toteutettuja vesihuoltotoimenpiteitä, joissa kuntien haja-asutusalueilla sijaitsevat kyläkunnat lähtivät parantamaan vedenhankintansa tilaa perustamalla kyliinsä vesiosuuskunnat ja rakennuttamalla alueilleen pohjavedenottamot.

Näiden hankkeiden tavoitteena oli keskitetyn vedenhankinnan järjestäminen alueille, joilla ei ollut mahdollisuutta liittyä kunnalliseen vesijohtoverkkoon. Joihinkin hankkeisiin oli saatu rahoitusta Keski-Suomen ympäristökeskukselta, joka oli tehnyt myös pohjavedenottamoiden paikanvalintaan vaikuttaneen selvitystyön.

Tutkimustulokset perustuvat Keuruun, Viitasaaren ja Jyväskylän Korpilahden haja-asutusalueilla sijaitsevien kyläkuntien vesiosuuskunnissa tehtyihin asiantuntijahaastatteluihin ja vesiosuuskuntien asiakkailta eli vedenkäyttäjiltä postikyselyllä kerättyihin kokemuksiin. Kyselyyn osallistuivat sekä alueiden vakituiset asukkaat ja maatalouden harjoittajat että vapaa-ajan asukkaat.

Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö Esa Solismaa, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 581 6727

  Etusivulle