Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

4-2010

22.6.2010
*

Työryhmä: Sadevedet ja vesihuollon riskit hallintaan uusin keinoin

Maa- ja metsätalousministeriön asettama vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä esittää muutoksia vesihuoltolakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Ehdotusten tarkoituksena on parantaa riskeihin varautumista vesihuollossa sekä tehostaa taajamien sade- ja sulamisvesien hallintaa. Myös vesihuoltolaitosten taloudenpidon läpinäkyvyyttä halutaan lisätä. Lue lisää >>
*

Ruotsin Pajalaan suunnitellun kaivos- ja rikastamohankkeen sekä siihen liittyvän ratayhteyden ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä kuuleminen alkaa

Ympäristöministeriö on saanut Ruotsilta ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat Pajalan kuntaan suunniteltavasta Tapulin kaivoksesta ja Kaunisvaaran rikastamosta sekä rautatien rakentamisesta Pajalan Kaunisvaarasta Ruotsista Kolarin Äkäsjokisuuhun Suomeen. Lue lisää >>
*

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn tarjotaan kiinteistökohtaista neuvontaa

Valtioneuvosto on esittänyt yhden miljoonan euron lisärahoitusta haja-asutuksen jätevesien valtakunnallisen kiinteistökohtaisen neuvonnan järjestämiseen. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien neuvontaa annetaan kiinteistökohtaisesti, jotta jätevesien käsittelyä parannettaisiin mahdollisimman ripeästi, oikealla tavalla ja kustannustehokkaasti. Lue lisää >>
*

Työryhmä luovutti ehdotuksen meristrategiadirektiivin toimeenpanosta ministeri Lehtomäelle

Työryhmä luovutti tänään ympäristöministeri Paula Lehtomäelle ehdotuksen EY:n meristrategiadirektiivin toimeenpanemiseksi. Direktiivin tavoitteena on Euroopan merien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää >>
*

Vesien tilan arviointiin kattava ohje

Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on saattaa kaikki pinta- ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Siksi vesien tila arvioidaan eliöstön kannalta ja se suhteutetaan luonnontilaisiin ekosysteemeihin. Lue lisää >>
*

Tosiaikainen seuranta laajenee Itämerellä, Pohjanlahti ja Kattegat uusia alueita

SMHI ja Suomen ympäristökeskus SYKE lisäävät yhdessä ympäristötilan seurantaa Pohjanlahdella, Itämerellä ja Kattegatin alueella. TransAtlantic-yhtiön kauppalaiva, joka liikennöi säännöllistä reittiä näillä merialueilla, on varustettu FerryBox-mittauslaitteistolla. Lue lisää >>
*

Järvien rehevöityminen lisää niiden luontaisia hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä

Suomen järvien orgaanisen hiilen pitoisuudet määräytyivät järveä ympäröivältä valuma-alueelta tulevan kuormituksen perusteella. Asutuilla alueilla maanviljelys lisää järvien epäorgaanisen hiilen pitoisuuksia.
Lue lisää >>
*

Uusi Paikkatietoikkuna näyttää kartat päällekkäin

Kansallinen paikkatietoportaali www.paikkatietoikkuna.fi on avattu. Palvelussa monet tiedontuottajat tarjoavat erilaisia karttojaan yhteiseen käyttöön. Lue lisää >>

*

Yritysuutiset

Algol-Trehab aloittaa Temalin kylpyhuonekalusteiden myynnin liikuntarajoitteisille
Pohjoismaiden johtava emaloitujen saniteettituotteiden valmistaja Temal Oy on kehittänyt ns. viiden sentin konseptin, jossa kuluttajan on mahdollista saada kylpyhuonekalusteita joustavasti muuntuvin mitoin. Temal on osana konseptiaan kehittänyt tuotevalikoimaansa liikuntarajoitteisille tarkoitettuja kylpyhuonekalusteita, jotka se tähän asti on myynyt ja markkinoinut omissa nimissään. Lisätietoja >>
Kemira myi palveluyhtiö IPOS:in ruotsalaiselle Coor Service Management AB:lle
Kemira Oyj ja ruotsalainen Coor Service Management AB ovat 21.5.2010 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Kemira myy IPOS-palveluyhtiön Coorille. IPOS eli Industry Park of Sweden AB tarjoaa mm. kunnossapito- ja teknisiä palveluja Helsingborgin teollisuuspuistossa. Suunnitelmien mukaan IPOS ja sen palveluksessa olevat 130 henkeä siirtyvät Coorille 1.7.2010 alkaen. Lisätietoja >>
SMOCS etsii kestävän kehityksen tapaa hyödyntää saastuneet sedimentit
Ramboll on mukana SMOCS (Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea) -hankkeessa, joka pyrkii löytämään innovatiivisia, taloudellisia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja Itämeren pilaantuneiden sedimenttien kartoittamiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen satamaympäristössä. Lisätietoja >>
Oy Slamex Ab:lle uusi aluevaltaus prosessivesien puhdistamiseen
Oy Slamex Ab on Econet Engineering Oy:n 1.4.2010 voimaantulleen Siccotec Oy:n oston myötä vahvistanut asemaansa teollisuuden prosessi – ja jätevesien puhdistamisessa. 
Lisätietoja >>
Elko Suomi Oy:n liiketoiminta on siirtynyt Schneider Electric Finland Oy:lle
Elko Suomi Oy:n liiketoiminta on siirtynyt 1.5.2010 alkaen Schneider Electric Finland Oy:lle.  Sen yhteydessä Elko Suomi Oy:n henkilökunta on siirtynyt Schneider Electric Finland Oy:n palvelukseen. Lisätietoja >>
Ensimmäinen valtakunnallinen Vesiosuuskuntapäivä 21.8.2010 Kouvolassa
Kouvolan Vesiosuuskunnat ry järjestää yhdessä Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n kanssa ensimmäisen valtakunnallisen Vesiosuuskuntapäivän Kouvolassa. Lisätietoja tapahtumasta www.vesiosuuskuntapaiva.info Päivän tapahtumiin on vapaa pääsy.
*

Vesitalous-lehti

Kustantaja
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Lönnrotinkatu 4 B
00120  Helsinki
 
Puh. 020 7435 766

Sisältövastaava
Harri Mannila

Ilmoitusmyynti
Harri Mannila
Puh. 050 66 174


Asian osaava -sarja esittelee nyt myös verkossa talotekniikka-alan kokeneita, tunnustettuja ja persoonallisia ammattilaisia, joilla on perusteltua sanottavaa. Lue jutut >>