Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

3-2011

11.4.2011
*

Korkea varustelutaso lisää vapaa-ajan asuntojen vesihuoltojärjestelmän riskejä

Talvimökin vesihuoltoSuomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, ja vuosittain määrä kasvaa noin 4 000 rakennuksella. Uudet vapaa-ajan asunnot varustetaan usein lähes omakotitalotasoisiksi, jolloin huomiota on kiinnitettävä etenkin vesihuoltojärjestelmän laatuun ja lisääntyvään lämmitysenergian tarpeeseen. Varustelutason kasvaessa myös vanhoilla vapaa-ajan asunnoilla riskit vesihuoltojärjestelmän vaurioitumiselle pakkaskausina lisääntyvät etenkin, jos asunnot eivät ole jokapäiväisessä käytössä. Lue lisää >
*

Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen tulvahuippu lähenee

Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen tulvahuippu läheneeLämpimät säät ja viime viikonlopun sateet ovat nopeuttaneet kevään etenemistä Etelä-Pohjanmaalla. Tämän hetken ennusteiden mukaan kevään tulvahuipusta on tulossa kaksijakoinen. Jos säät jatkuvat lämpiminä, niin ensimmäinen tulvahuippu saadaan ehkä jo viikonloppuna tai ensi viikon alussa. Erityisesti Kyrönjoella virtaamat voivat nousta jo keskimääräiseen kevätkorkeuteen. Esimerkiksi Hankikosken keskimääräinen kevätvirtaama 260 m3/s voi hyvinkin ylittyä. Tulvan toinen huippu ajoittuu tämän hetken tietojen perusteella huhtikuun loppupuolelle.  Lue lisää >
*

Tulvavirtaamat nousussa Uudenmaan vesistöissä

Uudenmaan vesistöjen kevättulvista odotetaan tänä vuonna keskimääräistä suurempia. Lumen vesiarvo on paikoin reilusti yli kaksinkertainen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Lunta on kertynyt paljon erityisesti Suomenlahden rannikon läheisyydessä. Ilman lämpeneminen sekä maanantain runsaat vesisateet käänsivät virtaamat monin paikoin Uuttamaata nopeaan nousuun. Lämpötilan pysyttyä yölläkin nollan yläpuolella lumen sulaminen on nopeutunut niin, että vesi on alkanut nousta joissa jään päälle. Etenkin pienemmissä uomissa vesi saattaa jo levitä alaville ranta-alueille. Ilmatieteenlaitoksen 10 vuorokauden sääennusteen perusteella vuorokauden keskilämpötilat pysyttelevät joitakin asteita nollan yläpuolella. Lisäksi useina päivinä on luvassa vesi- tai räntäsateita. Lue lisää >
*

Jokien virtaamat reippaassa nousussa ja jäät lähtemässä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen jokien virtaamat ovat lähteneet nopeaan nousuun lämmenneen sään ja vesisateiden myötä.

Salon seudulla maanantaiset vesisateet olivat voimakkaimpia ja Uskelanjoen Kaukolankoskella vedenpinta on noussut alkuviikon aikana lähes metrin. Vesi virtaa osittain jääkannen päällä ja paikoitellen jäät ovat alkaneet myös lähtemään lauttoina liikkeelle. Virtaaman kasvu hidastui hetkellisesti tiistain vastaisena yönä pakastumisen myötä, mutta lämpötilan kohottua plussan puolelle virtaama on jälleen kääntynyt kasvuun.
Lue lisää >*

Vesihuoltoavustuksia myönnettiin vesi- ja viemäriverkostohankkeisiin ja varavedenoton järjestämiseen

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päättänyt maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2011 vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen tarkoitetun avustusmäärärahakiintiön myöntämisestä  neljälletoista vesihuoltohankkeelle. Määrärahakiintiö on 19,0 miljoonaa euroa, josta Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus 1 384 000 euroa. Lue lisää >
*

Maatalouden vesiensuojeluun tarvitaan tehoa!

Maatalouden vesiensuojelu on suurten haasteiden edessä, koska ravinnehuuhtoumia pelloilta tulee vähentää yhä edelleen. Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) –hankkeessa (2008 – 2011) on saatu uutta tietoa tehokkaista menetelmistä. Maatalouden vesiensuojelu tehostuu lisäämällä tilakohtaista neuvontaa, kierrättämällä maatalousperäiset ravinteet paremmin, kohdentamalla tukia alueellisesti, laatimalla maatiloille kokonaisvaltaisia ympäristönsuojelun kehittämisehdotuksia tilakohtaisen ympäristökäsikirjan avulla sekä luomalla kannustimia laiduntamiselle. Lue lisää >
*

Happamien sulfaattimaiden pienvesille ensiapua

Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen happamuudesta kärsivillä alueilla tehdään kosteikkokalkituksia helikopterin avulla. Viikoilla 12 ja 13 toteutettavien neutralointitoimien tavoitteena on kosteikkojen alapuolisten pienvesien pH:n nosto sekä menetelmän vaikutusten ja kustannustehokkuuden selvittäminen. Kohteina ovat Siikajoen Rukkisenojan, Raahen Järvelänjärven ja Alavieskan Talusojan tuntumassa olevat suo- ja vesijättöalueet. Neutralointi toimii lähinnä ensiapuna tilanteissa, joissa happamoitumista ei ole maankäytön suunnittelulla ja kuivatustoiminnassa otettu riittävästi huomioon ja ongelmia on jo ehtinyt muodostua. Lue lisää >
*

Uusi tukimuoto kehitteillä ruo'on hyödyntämiseen – leikkuita koealueilla Varsinais-Suomessa

Rannoilla runsaina kasvavat ruovikot saadaan hyötykäyttöön, kun kuiva järviruoko leikataan talvella ja käytetään energiantuotantoon tai rakennusmateriaalina. Maskussa ja Mynämäellä on parhaillaan käynnissä ruovikon talvileikkuun kokeita, joista kerätään tietoa uuden ruovikon leikkuutuen kehittämiseen. Ruovikon leikkuuta tullaan ehdottamaan yhdeksi maatalouden ympäristötuen kohteeksi seuraavalle uudelle ohjelmakaudelle. Tuen käyttöönotto edistäisi merkittävästi orastavaa ruokoyrittäjyyttä sekä vesiensuojelua ja luonnonhoitoa hyödyntävän korjuukaluston kehittämistä rannikkoalueillemme. Lue lisää >
*

PSAVIssa ratkaistiin vuonna noin 220 ympäristö- ja vesilain mukaista asiaa

Vuonna 2010 ratkaistiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa 220 ympäristö- ja vesilian mukaista asiaa. Ratkaisuista lukumääräisesti merkittävimpiä toimialoja ovat olleet kaivannaisteollisuus (ml. turvetuotanto), vesilain mukainen rakentaminen vesistöön ja eläinsuojat. Vuonna 2010 merkittävimmät virastoa työllistäneet hakemusasiat olivat Viinivaaran pohjavesihanke Oulussa, Suurhiekan tuulivoimapuisto Perämerellä, Kemin kaivos Keminmaalla ja Sierilän voimalaitoshanke Rovaniemellä. Lue lisää >
*

Tervetuloa Yhdyskuntatekniikka 2011-näyttelyyn toukokuussa

Tervetuloa Yhdyskuntatekniikka 2011-näyttelyyn toukokuussa Turkuun!
Näyttelyn yhteydessä järjestetään mm. Vesihuolto 2011 -päivät. Ennakkorekisteröidy YT11-kävijäksi osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi.

Lue lisää:
- Yhdyskuntatekniikka 2011 näyttelykutsu (pdf)
- Vesihuolto 2011 -päivät esite (pdf)
*

Yritysuutisia

Etäluennan laajeneminen kaukolämpöön ja kaasuun jatkuu
Sähköyhtiöissä siirrytään parhaillaan etäluentaan, ja uusi mittausteknologia laajenee nyt vauhdilla myös kaukolämpö- ja kaasuenergian mittaukseen. Muutos on ollut odotettavissa, sillä etäluenta tuottaa valtavan määrän kulutustietoa, jonka avulla kuluttajat voivat vaikuttaa energiankäyttöönsä. Lue lisää >
São Paulo sai vesikemian tutkimus- ja kehitystyöhön erikoistuvan keskuksen
KemiraKemira avaa tutkimus- ja kehityskeskuksen Etelä-Amerikkaan. Kemira, jolla on toimintaa Argentiinassa, Kolumbiassa, Chilessä, Uruguayssa ja Brasiliassa, valitsi uuden T&K-keskuksensa sijoituspaikaksi São Paulon suurkaupunkialueella sijaitsevan Alphavillen. Lue lisää >
Näkökulma: Pehmopaperit elintason mittarina
KemiraKirjoittanut Clayton Campbell,  Paper Segment. Yllättävää ehkä, mutta maan elintasoa voidaan mitata yksinkertaisesti ja tehokkaasti seuraamalla pehmopaperituotteiden käyttöä ja kasvua.  Vessapaperi ja paperipyyhkeet muodostavat 80 prosenttia kokonaiskulutuksesta, ja loput 20 prosenttia muodostuvat kasvopyyhkeistä, nenäliinoista ja muista saniteettituotteista. Lue lisää >
Merkittävä yritysjärjestely muoviputkivalmistuksessa
Meltex Oy1.4.2011 tapahtui yritysjärjestely, jossa Sipoossa toimiva IPS Muovi Oy ja Kuhmoisissa toimiva IPS Putki Oy fuusioitiin Meltex Oy –nimiseen osakeyhtiöön.  Samalla myös Kuhmoisissa toimiva Pemax Oy siirtyi yritysjärjestelyin Meltex Oy:n sataprosenttisesti omistamaksi tytäryhtiöksi. Yritysjärjestelyt tapahtuivat osakejärjestelyinä. Lue lisää >
FCG:n Fingrid Oyj:lle laatima YVA palkittiin vuoden parhaana
Finnish Consulting GroupYVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palkinnon Fingrid Oyj:lle sen tekemästä Ventusneva (Kokkola) – Pyhänselkä (Muhos) 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAsta). Lue lisää >
Ambit Oy:n pääomistus siirtyi Slatekille
Sähkö- ja Laitostekniikka Slatek Ky on ostanut pääosakkuuden Ambit Oy:stä. Yhtiön projektipäällikkö Timo Paldanius jatkaa edelleen yhtiön osakkaana. Muut työntekijät jatkavat yhtiössä vanhoina työntekijöinä. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitettyTimo Huuki. Lue lisää >
Liikenteen palvelut pian yhdeltä luukulta - Merkittävä läpimurto älyliikenteen kehityksessä
LogicaAutoilijat ja muut liikkujat voivat pian hankkia älypuhelimistaan ja muista mobiililaitteistaan eri toimijoiden tuottamia, monipuolisia paikkatietoa hyödyntäviä palveluja nykyistä helpommin. VTT ja sen yrityskumppanit, Logica mukaan lukien, ovat kehittäneet mallin liikenteen Vedia-monipalvelusta. Mallia on testattu ensimmäisten sovellusten osalta. Vedia voi esimerkiksi etsiä automaattisesti lähimmän parkkipaikan, jonka autoilija voi varata ja maksaa turvallisesti päätelaitteen avulla. Vedia-monipalvelu ei ole laitesidonnainen kuten useimmat nykyiset liikenteen palvelut. Uutta on myös Vedian mahdollistama todelliseen käyttöön perustuva veloitus. Lue lisää >
Logicasta Carbon Disclosure Projectin johtava konsultointikumppani
LogicaLogica on valittu Carbon Disclosure Project (CDP) –hankkeen ensimmäiseksi johtavaksi konsultointikumppaniksi (gold consultancy partner). Kumppanuuden myötä Logican kestävän kehityksen mukaiset käytännöt tulevat CDP-hankkeen välityksellä niiden yritysten saataville, jotka pyrkivät ympäristöjalanjälkensä pienentämiseen. Lue lisää >
Slamex vahvistaa huolto- ja varaosapalveluaan
Econet-konserni haluaa panostaa ja palvella asiakkaitaan myös huolto- ja varaosapalveluiden helpolla ja nopealla saatavuudella. Econet Oy on ostanut Keravalla vuodesta 1988 toimineen huoltoalan yrityksen, Kone-Oskari Oy:n,  liiketoiminnan.  Kone-Oskarin päätoimiala on kiertomäntäkompressorien korjaus, asennus ja huolto. Laitevuokraus, varaosatoimitukset sekä uusien koneiden toimitus kuuluvat myös toimialaan. Kattava valikoima varaosia, huoltosarjoja sekä vuokrakoneita mahdollistavat sekä kunnallisten että teollisuuden asiakkaiden nopean palvelemisen. Lue lisää >
Ramboll mukana elävöittämässä Torikorttelialuetta Helsingissä
Torikorttelit Senaatintorin ja Kauppatorin välissä ovat osa Helsingin ainutlaatuista empirekeskustaa. Alue oli 1700-luvulta 1900-luvulle vilkkaan kaupunki- ja huvielämän keskus. Ramboll on vahvasti mukana palauttamassa pitkään kaupungin virastokäytössä olleita Torikortteleita eläväksi tapahtuma- ja ostosalueeksi. Lue lisää >
Ramboll selvittää tuulivoimaa Pohjanmaalla
Ramboll laatii Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liitoille manneralueen tuulivoimaselvitystä. Hankkeen alustavia tuloksia esitellään yleisötilaisuuksissa huhtikuun 2011 alussa. Rambollin tekemän esiselvityksen mukaan maakuntien manneralueilla ja Hailuodossa on noin 45 aluekokonaisuutta, jonne voitaisiin sijoittaa tuulivoimaloita. Varsinainen selvitys valmistuu kesäkuussa 2011. Ramboll on maamme johtava maakunnallisten tuulivoimaselvitysten laatija.  Lue lisää >
Pöyryn Itämeri-huippukokouksen sitoumus muuttuu toiminnaksi, kun OXY-hanke käynnistyy
PöyryPöyryn koordinoima ja yhteistyössä vapaaehtoisten yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa toteuttama, Itämeren syvänteiden happitilannetta parantava OXY-hanke käynnistyy Haminan rannikolla. Hankkeessa Haminan Tammionselän ajoittain hapettomaan syvänteeseen asetetaan hapetuslaitteet, joiden avulla pyritään pienentämään Itämerta rehevöittävää sisäistä kuormitusta. Lue lisää >
Tehokas nitrifikaatio Unkarin Békésiin
Espoo, 8.3.2011 - Malatech Water Ltd. - Waterixin jälleenmyyjä Unkarissa -toimitti marraskuussa 2010 seitsemän AIRIT 70 ilmastinta Békésin kaupungille. Béké:ssä asuu noin 22 000 asukasta ja se sijaitsee noin 190 km päässä Budapestista. Päätavoitteena oli parantaa nitrifikaatiota kunnallisella jätevedenpuhdistamolla. Lue lisää >
Tuomas Karhusta KSB Finland Oy:n toimitusjohtaja
Tuomas Karhu on nimitetty 1.1.2011 alkaen KSB Finland Oy:n toimitusjohtajaksi.
Lue lisää >
AkzoNobel investing €30 million to meet demand for Expancel
AkzoNobel is boosting capacity in Sweden for its Expancel expandable microspheres in order to meet growing global demand.
Read more >
Celanese Emulsions nimittää Algol Chemicalsin jakelijakseen Venäjän ja Ukrainan markkinoilla
Celanese Emulsions Polymers -yhtiö ilmoitti nimittäneensä Algol Chemicalsin jakelijaksi vesiperusteisten sideaineiden loppukäyttäjille Venäjällä ja Ukrainassa. Lue lisää >
*

Vesitalous-lehti

Kustantaja
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Lönnrotinkatu 4 B
00120  Helsinki
 
Puh. 020 7435 766

Sisältövastaava

Harri Mannila

Ilmoitusmyynti
Harri Mannila
Puh. 050 66 174