Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

3-2010

10.5.2010
*

Hapetustutkimuksen ensimmäisen vuoden kokeissa rikkivedyn määrä aleni

Yhteispohjoismaisessa kolmivuotisessa PROPPEN-tutkimuksessa selvitetään, voidaanko happipitoisen pintaveden pumppaamisella pohjanläheiseen veteen parantaa hapettomuudesta kärsivien rannikkovesien tilaa. Alustavien tulosten mukaan rikkivedyn määrää saataisiin näin alennettua pohjanläheisessä vedessä. Lue lisää >>
*

Vapaa-ajan asumisen päästöjä mahdollista vähentää viidenneksellä ekotehokkuutta parantamalla

Ekotehokkuutta parantavat investoinnit voivat vähentää vapaa-ajan asumisen sähkönkulutusta ja päästöjä noin viidenneksellä, kertoo ympäristöministeriön rahoittaman tutkimushankkeen tuore loppuraportti.
Lue lisää >>
*

Selvitys: pohjavesialueiden rajoissa tarkennettavaa, kustannukset miljoonia

Uusi tieto saattaa muuttaa pohjavesialueiden rajoja. Rajaamismenetelmiä selvittänyt hanke tutki kuutta kohdetta, joista viiden rajoista löytyi korjattavaa, kun pohjavesiesiintymiä nyt selvitettiin aiempaa tarkemmin. Rajojen mahdollisimman tarkka määrittely on tärkeää, koska esimerkiksi erikoisviljelytilan sijainti pohjavesialueella estää eräiden tavanomaisten kasvinsuojeluaineiden käytön. Toisaalta alueiden liian suppea rajaus voi vaarantaa pohjaveden suojelun ja yhdyskunnan vesilähteen laadun. Lue lisää >>
*

Uudenmaan ELY-keskus patistaa kuntia päivittämään vesihuollon kehittämissuunnitelmansa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) siirtää osan tämänvuotista vesihuoltoavustuspäätöksistä syksyyn, sillä useilla kunnilla on päivittämättä vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kokonaisavustussummasta, 1 240 000 euroa, jätetään jakamatta 685 000 euroa. Ratkaisulla ELY-keskus pyrkii korostamaan kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien ajantasaisuuden tärkeyttä. Lisäksi ELY-keskus pyrkii edistämään vesihuollon suunnitelmallista toteutusta. Lue lisää >>
*

Yhteysviranomaisen lausunto biologisen jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen EJK-hanke on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 468/1994) mukaisen arviointiselostuksen, joka koskee biologisen jätteiden käsittelylaitoksen rakentamista Kajaaniin. Lue lisää >>
*

Avustuksia haja-asutuksen vesihuoltoon

Kainuun elinkeino-, liikenne ja -ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) on varannut haja-asutusalueella olevien pienten vesihuoltoyhtymien ja olemassa olevien kiinteistöjen vesihuoltohankkeiden toteuttamiseen vuodelle 2010 Kainuun kehittämisrahaa 100 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää vain Kainuun hallintokokeilualueella. Lue lisää >>
*

Yleisöäänestyksessä voittosijan Suomen kansainvälistä mainetta nostavaksi tekojen teoksi vei kirkkaasti ”Suomi nousuun vesiosaamisen avulla” -ehdotus

Valtakunnallisen Tehtävä Suomelle -ideariihen voittaja on ”Suomi nousuun vesiosaamisen avulla” -ehdotus. Idea vei ykkössijan kirkkaasti, sillä se sai 59,2 prosenttia yleisön äänistä. Asia julkistettiin MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa. Lue lisää >>
*

Julkisten hankintojen uudet kynnysarvot voimaan kesäkuussa

Tasavallan presidentti vahvisti tänään 30.4.2010 julkisten hankintojen uudet kansalliset kynnysarvot. Muutoksen myötä kynnysarvot kaksinkertaistuvat. Poikkeuksen tekevät rakennusurakat ja käyttöoikeusurat. Näiden kynnysarvoa nostetaan 100 000 eurosta 150 000 euroon. Muutokset tulevat voimaan kesäkuun alussa. Lue lisää >>

*

Yritysuutiset

 Pöyrylle 6,1 miljoonan euron tunneliprojekti Meksikossa
Pöyry on saanut CONAGUAlta (Comisión Nacional del Agua) toimeksiannon asiantuntijapalveluiden toimittamisesta maailman suurimman jätevesitunnelinrakennushankkeessa. Tunnelin pituus on 62 km ja se kulkee 200 metrin syvyydessä. Pöyryn toimeksiannon arvo on 6,1 miljoonaa euroa. Lisätietoja >>
RAMBOLLILLE 100% OMISTUS RAMBOLL ANALYTICSISTÄ - LAHDEN TIEDE- JA YRITYSPUISTO MYY OSAKKUUTENSA
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy myy osuutensa Ramboll Analytics Oy:stä Ramboll Finland Oy:lle. Ramboll Analytics on Suomen suurin ympäristölaboratorio, jonka toiminta on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Yrityskaupan taustalla on Ramboll Analyticsin toiminnan laajentuminen kansainvälisille markkinoille. Lisätietoja >>
WATERIX AVAA MARKKINAT INTIAAN
Waterix on saanut merkittävän ensimmäisen tilauksen Intiasta. Lisätietoja >>
Javasko Oy ja Sulzer Pumps Finland Oy strategiseen yhteistyöhön
Javasko Oy ja Sulzer Pumps Finland Oy ovat tänään solmineet viisivuotisen yhteistyökumppanuussopimuksen, joka mahdollistaa Mänttä-Vilppulan alueella tapahtuvan konepajateollisuuden jatkuvan kehittymisen. Lisätietoja >>
KSBn pumppuja ja sekoittimia Kiinaan 52 jätevesilaitokselle
 Elokuussa 2009 KSB Ag allekirjoitti aiesopimuksen pumppujen ja venttiilien toimittamisesta Kiinaan 52 kunnan jätevesilaitokselle. Lisätietoja >>
Nordkalkin hallitus sai uuden puheenjohtajan
Rettig Group Oy Ab:n toimitusjohtaja Bjarne Mitts on valittu Nordkalkin hallituksen puheenjohtajaksi. Lisätietoja >>
Vesi- ja energiatehokkuus käsi kädessä
Oikeanlainen kemikaalien käyttö voi pienentää kokonaiskustannuksia ja parantaa sekä vesi- että energiatehokkuutta. Lue koko Kemiran tiedote tästä >>
*

Vesitalous-lehti

Kustantaja
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Lönnrotinkatu 4 B
00120  Helsinki
 
Puh. 020 7435 766

Sisältövastaava
Harri Mannila

Ilmoitusmyynti
Harri Mannila
Puh. 050 66 174


Asian osaava -sarja esittelee nyt myös verkossa talotekniikka-alan kokeneita, tunnustettuja ja persoonallisia ammattilaisia, joilla on perusteltua sanottavaa. Lue jutut >>