Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

2-2010

12.3.2010
*

Lumen määrä ja vesiarvo voivat aiheuttaa tulvia kaikkialla Suomessa

Tänä talvena lunta on satanut kunnolla ja sitä tuntuu olevan kaikkialla ja paljon.  Eikä lämpötila koskaan tunnu nouse riittävästi, että osa lumesta ehtisi sulaa pois ennen, kun tilalla sataa taas uutta. Syystäkin monet ovat alkaneet miettiä, minkälaiset tulvat pahimmassa tapauksessa syntyvät, kun kaikki talven aikana satanut lumia alkaa sulaa. Suomen ympäristökeskuksen ennusteiden mukaan kevättulvien ei odoteta olevan tavanomaista suurempia. Tosin ennusteita on vaikea tehdä, sillä moni asia vaikuttaa siihen, kuinka suuriksi tulvat saattavat kasvaa, jos niitä syntyy laisinkaan. Lue lisää >>
*

Suomen ympäristökeskuksen organisaatio on uudistunut

SYKEn toiminta on organisoitu vuoden alusta seitsemään keskukseen. Keskusten toiminta-alueina ovat vesikysymykset, meri, luontoympäristö, kulutus ja tuotanto, ympäristöpolitiikka, laboratoriot sekä tietokeskustoiminta. Keskusten päätehtäviin kuuluvat tutkimus- ja kehittämistyö sekä erilaisten palveluiden tuottaminen. SYKEn tukitoiminnoista vastaavat hallinto-osasto, viestintä sekä pääjohtaja Lea Kauppia avustava esikunta ja johdon tuki. Lue lisää >>
*

Ehdotus uudeksi jätelaiksi lausunnoille

Uutta jätelakia valmistellut työryhmä luovutti 9.3. ehdotuksensa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Ehdotus lähti kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle. Lue lisää >>
*

Runsas miljardi euroa työllisyyden elvytystoimiin alueille

Valtioneuvosto päätti 18.2.2010 yhteensä runsaan miljardin euron jakamisesta alueviranomaisten käyttöön. Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan rahoista käytetään 535,2 miljoonaa euroa. EU-ohjelmiin rahoitusta on varattu 432,5 miljoonaa euroa. Muihin kansallisiin kehittämistoimiin käytetään 52,3 miljoonaa euroa. Lue lisää >>
*

Lauttasaaressa saneerataan viemäreitä

HSY Vesi aloittaa ensi viikolla viemäreiden saneerauksen Lauttasaaressa. Urakassa saneerataan noin 1,2 kilometriä jätevesiviemäreitä ja 5,9 kilometriä sadevesiviemäreitä. Lue lisää >>
*

Julkisyhteisöjen energiatehokkuutta ja energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluja koskevat säädökset

Uudistuksen tavoitteena on panna täytäntöön energiapalveludirektiivi (2006/32/EY), joka on jo pääosin pantu täytäntöön vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla. Energiatehokkuussopimusten lisäksi energiapalveludirektiivin täytäntöönpanemiseksi tultaisiin antamaan oheiset kaksi hallituksen esitystä:
  1. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen energiatehokkuudesta
  2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista

Lue lisää >>

*

Yritysuutiset

Paras hajajätevesikunta 2010, kuntakilpailu
Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä järjestää avoimen kilpailun Suomen kunnille. Kilpailussa valitaan parhaiten jätevesiasetuksen toteuttamisessa onnistunut kunta. Lisätietoja >>
Pohjanmeren öljy virtaa vesikemikaalien avulla
Pohjanmeren öljykentillä käytetään vesikemikaaleja, joilla ehkäistään haitallisen ja kustannuksia aiheuttavan mineraalikerrostuman muodostumista putkistoon, laitteistoon ja itse esiintymäalueeseen. Lisätietoja >>
Nordkalk suunnittelee kaivostoiminnan jatkamista Kolarissa
Nordkalk aikoo avata uudelleen Ruonaojan kalkkikivilouhoksen Kolarissa. Lisätietoja >>
Algol Chemicals laajenee Valko-Venäjälle
Algol Chemicals on perustanut tytäryhtiön Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin. Uusi yritys IOOO Algol Chemicals keskittyy kemikaalien myyntiin ensisijaisina kohderyhminään paikallinen maali- ja pinnoiteteollisuus. Lisätietoja >>
Pöyry vahvistaa hydrologian mittausten ja ydinjätetutkimuksen palvelujaan
Pöyry on vahvistanut Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmänsä toimintaa hankkimalla 100 prosenttia espoolaisen PRG-Tec Oy:n osakkeista. Yritys on erikoistunut kallioperän hydrologisiin ja geofysiikan mittauksiin. Yhtiö työllistää 8 henkilöä ja sen liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2009. Lisätietoja >>
Uusi menetelmä ympäristön tilan seurantaan
Biologisten prosessien ja ympäristön seurantaan on kehitetty uusi   menetelmä, joka mahdollistaa veden, maan tai ilman laadun ja muutosten reaaliaikaisen seurannan pienillä investointi- ja käyttökustannuksilla. Lisätietoja >>
*

Vesitalous-lehti

Kustantaja
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Lönnrotinkatu 4 B
00120  Helsinki
 
Puh. 020 7435 766

Sisältövastaava
Harri Mannila

Ilmoitusmyynti
Harri Mannila
Puh. 050 66 174


*

Tapahtumia maaliskuussa

Maailman vesipäivän seminaari 2010 22.3.2010
Suomen Vesiyhdistys ry järjestää 22.3.2010 seminaarin Säätytalolla. Ohjelmaan kuuluu mielenkiintoisia puheenvuoroja teemalla ”Vesihuolto, ilmastonmuutos ja elinkaariajattelu – nyt!” Osallistumismaksu on 50 euroa. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoa löytyy >>

Jätevesiviikko 22.–28.3.2010
Valtakunnallisella jätevesiviikolla vauhditetaan haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 1.1.2014 mennessä. Toimintaan mukaan toivotaan osallistuvan mahdollisimman moni. Toiminta voi olla vaikkapa koulutus- ja neuvontatilaisuuksien järjestämistä, järjestelmien asennusnäytöksiä ja aiheeseen liittyvän materiaalin levittämistä. Pienikin toiminta on hyödyllistä, kun useat sidosryhmät keskittävät toimintaa samaan ajankohtaan. Lisätietoja, millä tavalla viikon järjestämiseen voi osallistua, löytyy
Ympäristöministeriön sivuilta >>
Asian osaava -sarja esittelee nyt myös verkossa talotekniikka-alan kokeneita, tunnustettuja ja persoonallisia ammattilaisia, joilla on perusteltua sanottavaa. Lue jutut >>