Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

1-2010

12.2.2010
*

Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi

Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti vesilainsäädännön uudistaminen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesilaki ja tehtäväksi muuhun lainsäädäntöön tästä johtuvat muutokset. Uudistuksella pyritään tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä sekä selkeyttämään vesilain ja muun ympäristön käyttöä koskevan lainsäädännön välistä suhdetta. Lue lisää >>
*

HSY Vesi konsultoi Pietarin Vodokanalia jätevedenpuhdistamoiden konekunnossapidon kehittämiseksi

Suomen Ympäristöministeriö on päättänyt rahoittaa HSY Veden yhteistyöhankkeen Pietarin vesilaitoksen jätevedenpuhdistamoiden konekunnossapidon kehittämiseksi. Hankkeessa HSY Vesi antaa asiantuntija-apua Pietarin kaikille 17  jätevedenpuhdistamolle. Kunnossapitohanke on tärkeä, jotta Pietarin alueelle viime vuosikymmenellä tehdyt jätevedenpuhdistamoinvestoinnit voidaan pitää jatkossakin toimintakunnossa ja säilyttää investointien avulla saavutetut puhdistustulokset. Projekti kestää vuoden 2010 loppuun asti, ja sen arvo on 150 000 euroa. Lue lisää >>

*

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12.2.2010 vesilain mukaisen luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä. Kaasuputki koostuu kahdesta kaasuputkilinjasta, jotka sijoitetaan Suomen talousvyöhykkeelle 375 kilometrin matkalle. Putkien kautta Venäjältä kuljetetaan maakaasua 55 miljardia m3 vuodessa Saksaan ja sieltä edelleen useisiin Euroopan maihin. Lue lisää >>


*

Yritysuutiset

Niemisen Valimo Oy ottaa takaisin vanhan nimensä – Ulefoss NV Oy-nimi historiaan. Lisäksi yritys ulkoistaa myynnin ja markkinoinnin yksinoikeudella Lining Oy:lle 4.1.2010 alkaen. Lisätietoja >>
Suomen Salaojakeskus Oy tehnyt merkittäviä suunnittelusopimuksia kunnallistekniikan sektorilla. Lisätietoja >>
 Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle ja siihen liittyvälle lämpöpumppu- ja biokaasulaitokselle on myönnetty vuoden 2009 RIL-palkinto. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on yksi suurimmista FCG:n suunnittelemista hankkeista. Lisätietoja >>
MiSO System Mussaloon
Mipro Oy toimittaa automaatiojärjestelmän Kymen Vesi Oy:n uuteen Mussalon jätevedenpuhdistamoon. Mussalossa tullaan käsittelemään Kotkan, Haminan, Anjalankosken ja Pyhtään jätevedet. Tuleva laitos on kapasiteettinsa perusteella Suomen 4. suurin jätevedenpuhdistamo.
MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 2010
Vesihuolto, ilmastonmuutos ja elinkaariajattelu - nyt!
Aika: Maanantai 22.3.2010 klo 12:00 -
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9 -11, Helsinki

Ohjelma ja ilmoittautuminen
*

Vesitalous-lehti

Kustantaja
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Lönnrotinkatu 4 B
00120  Helsinki
 
Puh. 020 7435 766

Sisältövastaava
Harri Mannila

Ilmoitusmyynti
Harri Mannila
Puh. 050 66 174


Asian osaava -sarja esittelee nyt myös verkossa talotekniikka-alan kokeneita, tunnustettuja ja persoonallisia ammattilaisia, joilla on perusteltua sanottavaa.
Lue jutut >>